Upphandling streckkodsläsare

Upphandling av streckkodsläsare sker oftast så att de passar till lager och distribution.
Här beskriver vi att det också behöver upphandlas streckkodsläsare till sjukvårdens verksamhet samt lab.

Tillbaka