Upphandling av etiketter

Etiketter är en ofta förbisett förbrukning som är mycket verksamhetskritisk.
Vad händer om etiketterna tar slut?
Vad händer om etiketterna ramlar av provtagningskärlet?
Vad händer om trycket på etiketten förstörs med tiden eller av handsprit?

Tillbaka