Etiketter – ID-armband

Etikettmaterial och teknik.pdf” – I denna PDF beskriver vi fördelar och nackdelar med de olika etikettmaterialen.

“ID-armband på rulle.pdf” – Vilka armband på rulle finns det i avtal SLL816 och till vilka skrivare passar de.

TakeCare etiketter och passande etikettskrivare.pdf” – Beskriver vilken TakeCare etikett som passar till vilken etikettskrivare.

“Skrivare och förbrukning matris.xlsx” – Matris med förklaring av avtalets etiketter och vilka etikettskrivare de passar till, och inte.

Tillbaka