Sprutetiketter till Covid-19 sprutor.


(Detta är endast exempel på layout. Ni bestämmer själva texten)
Finns omgående för 50x15mm:
-30°C Direktthermo, ej sprittålig
-40°C ThermoTransfer, sprittålig
-80°C ThermoTransfer, sprittålig
Pris på begäran. Kontakta KEYFO.

Ansökan om kundkonto

* Måste fyllas i