Zebra G-serie etikettskrivare

Zebra G-serie etikettskrivare

Viktigaste funktionerna:

Man använder "blink" på skrivaren för att ställa in vissa saker.
(Om skrivaren blinkar rött är den troligen inte riktigt stängd)
Skrivaren skall lysa med fast grönt sken när detta görs.
Med "blink" menas följande:
Tryck och håll ner knappen.
Lampan kommer då blinka
*
**
***
****
osv

En blink - skriver ut inställningarna
Två blink - Kalibrerar skrivaren till etiketten
Sex blink - Ställ in svärtan

Sex blink går till så här:
Hål ner knappen till sex blink har gjorts, släpp.
Skrivaren kommer nu göra testutskrifter men svag skrift i början, och sedan allt starkare.
Låt skrivaren göra Sex testutskriter, det kommer då stå 20 i mitten, tryck kort på knappen.
Du har nu ställ in svärtan