Reset/Inställning

Reset/Inställning


RESET av Compact ETIKETTSKRIVARE
Användes då skrivaren inte vill riktigt som du vill.


Om du vill ladda ner till din PC:
Hämta ner filen MP_Reset.zip
Spara filen i t.ex. c:\temp, (eller välj öppna och extract på en gång).
Packa up filen i t.ex. c:\temp\reset.
Dubbelklicka på filen Reset.bat
Skrivaren skall vara inkopplad på COM1, det är den förmodligen.
Om du inte kan eller vill hantera zip filen så kan du hämta filerna var för sig här nedan:
Reset.txt  Reset.bat

Om du vill köra direkt från webben:
Du slipper ringa IT-tekniker.
Skall göras på PC som skrivaren är kopplad till

Gå ur Melior och se till att skrivaren är på och inkopplad på COM1 (det är den).
Klicka på länken Reset direkt.
Välj Kör.
Skrivaren matar fram några etiketter.
Testa utskrift från Melior.
Klart!

Detta ställer in skrivaren för användning med Melior.
Det ställer även in skrivaren för den etikett du använder.

Ett antal etiketter kommer att matas fram.
Testa utskriften från Melior.
Du kan göra detta hur många gånger som helst, det gör inget.

(Är detta otillräckligt - begär support!)
info@keyfo.se

2018-06-13
© KEYFO System AB

printer installation