KIFO Consulting AB

Välkommen!

KIFO Consulting AB är ett konsult och handelsbolag verksamt inom logistik för bilimport, PDI.
KIFO är moderbolag till KEYFO.

KIFO har ett eget MPS/Logistik system kallat Meteor som är special anpassat för hanteringen av bilar i importhamnar.

Systemet utvecklas med Oracle DB, Oracle Forms&Report samt MCL/Kalipso i handdatorerna.

Kom&Gå
Lager
Arbetsorder
Kommunikation med alla parter
Fakturafil till faktureringssystem
Översiktsida med sökning på alla begrepp.
Hantering av hela flödet på PDI området.
Utskrift av Streckkoder och adresslappar.

Handdator system, interaktivt med användaren.

Vi gör också specialsystem till bilbranschen.
T.ex. ett fakturerings system för "diverse faktureing" till Citroën Norden.

Welcome!

KIFO Consulting AB is a consulting and retail company working in logistics for import of cars, PDI.
KIFO is the mother company of KEYFO.

KIFO develop and maintain a MPS/Logistics system "Meteor" specially made for handling of cars in compound för import of cars.

System built in Oracle DB, Oracle Forms&Report and MCL-collection and Kalipso in handheld computer

Timestamp for emplyees
Warehouse
Workorder
Communikation to all parts
Invoice file to economy system. (we also provide invoice system when needed)
General page for car with all columns searchable.
Handling of the flow on the compound.
Printing of barcode labels and transport labels

System for handheld computer, interactiv with the user.

We also make special systems for car industry.
For example a sundry invoice system for Citroën Nordic.